Blogiau'r Ardd

Ble mae’r Draenogod?

gan

Yn ddiweddar, penderfynodd y gwirfoddolwyr Colin a John i geisio dal ein ffawna brodorol yn yr Ardd Fotaneg, draenogod yn benodol. Mae hyn ar ôl cael ei ysbrydoli gan gymydog Colin sy’n cael draenogod fel ymwelwyr pob nos ble maen nhw’n cael ei bwydo yn eu gardd. Gall y creaduriaid hyn fod yn swil iawn, ac mae ganddynt gyfarpar ymdeimlad hynod o gryf o arogli, a allai esbonio rhai o’n canfyddiadau hyd yn hyn.

Ar y diwrnod cyntaf, Medi 21ain, cafodd ein camerâu eu profi’n ddefnyddiol gan frân yn cyflawni ymchwiliad “llofruddiaeth”, ond y gwir ganfyddiad oedd ein llwynog lleol yn patrolio’r seiliau. Y ganlynol noson, cawsom ein hymddangosiad cyntaf o un o gathod yr Ardd Fotaneg a fydd yn dod yn nodwedd reolaidd yn y blog hwn rydym yn amau gan mai nhw hefyd oedd yr unig anifail a gafodd ei weld ar y 23ain. Maen nhw’n ymddangos yn llawer o ddiddordeb yn y bwyd rydyn wedi gadael allan.

Daeth y 24ain â golygfeydd newydd, cwningod! Nid yw’n ymddangos bod ganddynt ddiddordeb yn y bwyd, mwy yn y glaswellt o’i chwmpas, cyhyd ac nad oes ysglyfaethwyr. Roedd yna ail gwningen bosib yn y cefndir, ond roedd y ddelwedd yn rhy niwlog i fod yn sicr.

Cathod unwaith eto oedd y brif olwg ar y 25ain, roedd ddim ar y camerâu ar  y 26ain.

Roedd y 27ain yn hynod o ddigwyddiadol wrth i ni gael ein cadarnhad priodol cyntaf o nifer o gwningod Sydd yn byw yn yr Ardd Fotaneg, gyda 2 yn gweld ynghyd (2 gwningen gyfeillion). Ond wrth gwrs, ni fyddai’r wythnos yn gyflawn heb weld cath arall.