20 Mai 2022

Diwrnod Gwenyn y Byd Hapus

Ardd Fotaneg · Botanic Garden
 1. Mae tua 20,000 rhywogaeth o wenyn yn y byd, ond dim ond 270 rhywogaeth yn unig sydd gennym yn y DU
 2. Mae’r rhan fwyaf o wenyn ddim yn creu mêl neu fyw mewn cytrefi
 3. Dim ond gwenyn benywaidd sy’n gallu pigo
 4. Yn union fel yr adar, mae yna wenyn cwcw hefyd! Mae’r rhain yn targedu nythod o rywogaethau arall ac yn dodwy eu hwyau tu mewn
 5. Datblygodd wenyn o bicwn, gan esblygu i fod yn llysieuwr yn y broses
 6. Er ein bod yn meddwl am wenyn fel darlun o’r haf, mae cacwn wedi addasu i hinsawdd oer ac yn tarddu o’r mynyddoedd Himalaya.
 7. Mae gan wenyn bedair adain
 8. Mae gwenyn mel yn gallu cyfathrebu lleolid planhigion trwy “dawns waggle”
 9. Hen enw am gacwn oedd dumbledor, a dyna o le mae prifathro Hogwarts yn cael ei enw o
 10. Dim ond gwenyn benywaidd sydd â thadau oherwydd mae gwenyn gwrywaidd yn datblygu o wyau heb eu ffrwythloni – sy’n golygu bod gan wrywod deidiau ond nid tadau!
 11. Mae tair rhywogaeth o wenyn yn y DU sy’n nythu mewn cregyn malwod
 12. Dim ond gwenyn benywaidd sy’n casglu paill
 13. Gellir dod o hyd i wenyn ar bob cyfandir ac eithrio Yr Antarctig
 14. Mae’r rhan fwyaf o rywogaethau gwenyn yn y DU yn nythu yn y ddaear
 15. Mae llawer o wenyn yn cael eu henwi ar ôl y deunyddiau a ddefnyddiant i leinio eu nythid – mae gwenyn torri dail yn defnyddio dail a saerwenyn yn defnyddio mwd
 16. Mae tair rhywogaeth o gacwn yn y DU wedi mynd yn ddiflanedig
 17. Mae gwenyn mêl fel arfer yn hedfan rhwng 1-2km o’r cwch gwenyn ond gall hedfan hyd at 10km pan fydd bwyd yn brin
 18. Mae’r rhan fwyaf o wenyn dim ond yn byw am ychydig o wythnosau
 19. Mae gwenyn yn bwydo ar baill ar gyfer protein, a neithdar ar gyfer egni (carbohydrad)
 20. Mae yna rywogaeth o wenynen i’w gael yn un man yn unig y DU sef Pen Llŷn yng Ngogledd Cymru – ei henw yw’r saerwenynen fawr, Osmia xanthomelana

Mae gwenyn yn wynebu bygythiadau ledled y byd, yn bennaf o ganlyniad o:

 • Colli cynefinoedd
 • Defnyddio plaladdwyr a chwynladdwyr
 • Newid hinsawdd

Mae astudiaeth a gyhoeddwyd yn 2019 wedi amcangyfrif bod 1/3 o rywogaethau o beillwyr gwyllt yn y DU wedi lleihau rhwng 1980-2013.

Felly beth allwch CHI ei wneud i helpu?

Gwnewch eich gardd yn lle cyfeillgar i beillwyr – nid tirwedd ddi-haint lle na all unrhyw beth fyw.

 • Plannwch blanhigion sy’n gyfeillgar i beillwyr
 • Creu cynefinoedd bywyd gwyllt
 • Creu gwestai gwenyn
 • Dim mwy o fawn na phlaleiddiaid
 • Cynyddu ffynonellau dwr
 • Gadewch ardal ddiorchudd ar gyfer nythu yn y ddaear

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am y wahanol fathau o wenyn, dyma’r adnodd ar-lein gorau gyda lluniau a gwybodaeth am holl wenyn y DU gan yr arbenigwr Steven Falk

Mwy o adnoddau ar gyfer garddwyr