Blogiau'r Ardd

Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag gwyddonydd peillwyr, Dr.Abigail Lowe

gan

Mae Bruce Langridge yn sgwrsio â Swyddog Gwyddoniaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Dr Abigail Lowe, am ei PhD mewn pryfed peillio.

Mae Abi’n esbonio sut y cafodd yr Ardd Fotaneg ei defnyddio i archwilio’r cysylltiadau rhwng planhigion blodeuol, paill, pryfed hofran, cacwn a gwenyn unig. Mae hefyd yn siarad am y modd y dechreuodd ei pherthynas â’r Ardd tra oedd yn dal i fod yn yr ysgol.