Blogiau'r Ardd

Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag dehonglydd treftadaeth, William Sims

gan

Mae Bruce Langridge yn sgwrsio â Swyddog Treftadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, William Sims.

Mae William yn siarad am heriau dehongli Ystad Middleton, sydd ‘nawr yn safle i’r Ardd Fotaneg.

Mae hefyd yn sôn am y modd y mae wedi estyn allan i gynulleidfaoedd na fyddent fel arfer yn ystyried dod i ardd fotaneg.