Blogiau'r Ardd

Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag archaeolegydd tirweddau, Helen Whitear

gan

Mae Bruce Langridge yn sgwrsio â Helen Whitear am ‘Dyffryn Tywi – Hanes Tirwedd Ein Bro’, prosiect i helpu i warchod treftadaeth ddiwylliannol a naturiol Dyffryn Tywi yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Helen yn sôn am y perthi, y dolydd, yr adeiladau, yr iaith a’r parcdiroedd sy’n gwneud y dyffryn mor ddiddorol.