Blogiau'r Ardd

Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Pennaeth Addysg, Paul Smith

gan

Bruce Langridge yn sgwrsio â’r Pennaeth Addysg yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Paul Smith.

Mae Paul yn esbonio’r modd y mae wedi gallu estyn allan at aelodau arbennig o agored i niwed mewn cymdeithas trwy wrando ar yr hyn y mae arnynt ei angen a thrwy fod yn hynod o addasadwy.

Byddwch hefyd yn clywed am y modd y mae Paul yn gweld gwasanaeth addysg yr Ardd yn datblygu yn ystod y pum mlynedd nesaf, a sut y bu i’r Brownies bron fynd heb fwyd yn ystod un o’u nosweithiau cysgu dros nos yn y Tŷ Gwydr Mawr.