2 Rhag 2021

Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Kathryn Thomas o Caru Natur Cymru

Bruce Langridge

Bruce Langridge yn sgwrsio â Kathryn Thomas am y gwaith y mae wedi bod yn ei wneud i wella bioamrywiaeth y tir a reolir gan Fwrdd Iechyd Bae Abertawe.

Mae ei thîm ar gyfer prosiect Caru Natur Cymru yn dangos y modd y gall Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru helpu i sicrhau gwelliannau sylweddol i fywydau staff, cleifion ac ymwelwyr mewn ardaloedd trefol.