21 Gorff 2021

Live Well Growers – Carl

Bruce Langridge

Roeddwn i, Dave a Darren yn torri paledi ar gyfer y bin compost.

Roeddwn i’n teimlo’n dda wrth wneud hynny am ei fod yn mynd  â’r meddwl oddi ar fy mhroblem am ychydig. Mae gweithio gyda’r bechgyn yn wir yn helpu fy hwyliau. Twtio a chlirio’r fynedfa i gadeiriau olwyn. Doedd y tywydd ddim yn dda iawn, roedd yn gynnes ond nid yn drymaidd.

Mae’r grŵp yn llawn a phawb yn cymryd rhan.

Mae’r grŵp hwn yn wir yn fy helpu i adennill fy hyder a mynd ymlaen mewn a bywyd..

Diolch ichi am fy nghefnogi drwy fy adegau anodd.

A gobeithio y bydd yn parhau yn y dyfodol.