16 Gorff 2021

Diogelu planhigion prin yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Alex Summers

Mae gennym Aristolochia salvadorensis, a elwir hefyd yn blanhigyn Darth Vader hefyd oherwydd bod y planhigyn yn edrych fel helmed y cymeriad Star Wars enwog!

Cafodd toriadau wedi eu gwneud ohonyn nhw ar ddechrau mis Gorffennaf, a byddant yn cael eu tyfu yn amgylchedd cynnes, llaith ein tŷ gwasanaethu cynhesaf a elwir yn NG1. Pan fyddant wedi gwreiddio cânt eu plannu mewn potiau unigol, a byddwn yn aros nes byddan nhw o faint addas i’w plannu allan yn y Tŷ Trofannol. Gall rhai o’r planhigion hyn gynhyrchu arogl anarferol ac annymunol efallai, sy’n denu peillwyr fel clêr yn y gwyllt.

Byddwn yn fuan hefyd yn dod â rhai bananas ychwanegol i mewn i’n Tŷ Trofannol, rhai wedi eu casglu’n wyllt o ardaloedd llaith fel Borneo. Ar hyn o bryd maen nhw’n tyfu’n dda yn ein tŷ gwasanaethu. Mae un yn tyfu’n gryf mewn potyn awyr, ac yn fuan byddwn yn ei blannu yn y pridd cyn iddo geisio dianc allan o’i botyn!

Mae toriadau Nepenthes glabrata yn cael eu gwneud hefyd er mwyn inni allu gwella ein casgliad o blanhigion piser. Mae gan y planhigion hardd hyn gyfrinach farwol: maen nhw’n erlid pryfed yn bennaf ac yn eu defnyddio fel bwyd mewn amgylcheddau lle nad oes llawer o faeth.