28 Mai 2021

Tyfwyr Byw’n Dda yn Dychwelyd – Blog Cathy

Amy Henderson

Felly, ar 12 Mai daethom yn ôl i’n grŵp Byw’n Dda! Roedd hi’n ddiwrnod hyfryd, mewn llawer ffordd!

Y tro diwethaf inni fod yma oedd canol Rhagfyr. Diwrnod oer o aeaf, yna aeth y grŵp adre, heb feddwl y byddai 6 mis cyn y byddem yn cwrdd eto. Daeth y Covid hyll a rhoi taw ar ein cynlluniau ar gyfer ein gardd!

Roeddem i gyd mor hapus i fod nôl. Roedd y Garddwyr o’r Ardd Fotaneg yn garedig wedi torri’r borfa inni. Dyna ichi olygfa! Roedd y coed afalau yn eu blodau ar ôl cael eu tocio’n galed yn yr hydref y llynedd. Roedd y llwyni gwsberins a’r cyrens duon hefyd yn eu blodau. I gyd yn addo ffrwythau ddiwedd yr haf/dechrau’r hydref.

Roedd angen chwynu’r gwelyau, felly, aethom ati gydag arddeliad!

Roedd angen symud rhai coed bach i wneud lle ar gyfer ein twnnel plastig newydd. Pan oedd Hannah a’r dynion yn gwneud hynny, daethant ar draws llyfant, a hwnnw’n crawcian i’n croesawu’n ôl. Yna diflannodd i ganol y drysi i ddweud wrth y llyfantod eraill fod y bobol wedi dod nôl!

Rhwng popeth roedd yn brynhawn dymunol, er bod rhai o’n haelodau rheolaidd, Dave a Paula, yn absennol, Ond fe fyddan nhw nôl wythnos nesa i helpu symud ein gardd yn ei blaen.