10 Mai 2021

Rheolau Diwrnodau i Chi a’r Ci

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Gweler isod y rhestr o reolau ar gyfer y dyddiau dynodedig pan all cŵn ddod i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol:

 • Rhaid i gŵn fod ar dennyn bob amser ac o dan reolaeth eu perchnogion. Ni chaniateir tenynnau estynadwy.
 • Er mwyn diogelu ein casgliadau planhigion, cadwch eich cŵn ar y llwybr neu ar fannau glaswelltog. Ni chaniateir i gŵn gerdded ar welyau blodau na’r borderi, gan y gallent niweidio ein planhigion prin.
 • Am resymau diogelwch, ni chaniateir cŵn yn:
  • Y Ty Gwydr Mawr
  • Y Ty Trofannol
  • Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain
  • Maes Chwarae Plant
 • Byddwch yn berchennog ci cyfrifol, glanhewch ar ôl eich anifail a chael gwared arno yn y biniau a ddarperir.
 • Peidiwch â gadael cŵn ar eu pennau eu hunain.
 • Ni chaniateir cŵn ffyrnig yn yr Ardd. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cadw’r hawl i wrthod mynediad, neu symud allan, unrhyw gi a ddyfernir yn beryglus i ymwelwyr neu gŵn eraill.
 • Peidiwch â dod â’ch Ci i’r Ardd os yn ‘cwna’.
 • Mae croeso i Gŵn Tywys a Chŵn Cymorth

Yn fwyaf pwysig, gofynnwn i chi ddefnyddio synnwyr cyffredin wrth ymwneud â’ch ci. Bydd hyn yn sicrhau ymweliad pleserus a diogel i chi, eich anifail a’n hymwelwyr. Diolch.