29 Rhag 2020

Bruce and Ben – The Flowerpot Men Podcast: Pennod 4

Bruce Langridge

Bruce and Ben – the Flowerpot Men: mae hwn yn bodlediad wythnosol gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Sgwrs rhwng Bruce Langridge o’r Ardd Fotaneg a Ben Wilde yw’r podlediad hwn yn bennaf, gydag ambell westai. Mae’n rhoi’r newyddion, y safbwyntiau a’r straeon diweddaraf i wrandawyr am yr Ardd Fotaneg a’i phobl, garddwriaeth, gwyddoniaeth, bywyd gwyllt a digwyddiadau.

Yn y bennod hon, mae Bruce a Ben yn trafod offer garddio yn ogystal â phlanhigion bwytadwy anghyffredin sy’n tyfu yn yr Ardd.