25 Gorff 2020

Peilliwr y dydd #6 – Chwilen milwr coch (Rhagonycha fulva)

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Mae’r chwilod bach coch arbennig hyn yn gyffredin iawn mewn dolydd yn ystod yr haf. Mae’r oedolion yn bwydo ar neithdar a  phaill, sy’n eu gwneud yn beillwyr rhagorol, ac maent i’w gweld yn aml ar flodau mewn parau (ac weithiau rhagor!). Mae planhigion sydd â blodau ar agor, fel efwr a gorthyfail, yn ffefrynnau mawr i’r chwilod hyn. Yn ogystal â bod yn beillwyr da, maen nhw hefyd yn bwyta pryfed glas, gan reoli plâu yn naturiol.