11 Medi 2019

Ffocysu ar y Planhigion: Alchemilla mollis

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Ffocysu ar y Planhigion gan Ben: Alchemilla mollis

Today, Heddiw, roeddwn i wir yn teimlo bod yr hydref ar y ffordd.  Wrth edrych o gwmpas yr Ardd, mae’r dail yn dechrau troi, mae’r blodau i gyd yn dechrau mynd heibio’r gorau, ac mae’r gweiriau a’r planhigion deiliant yn dechrau ffynnu, ac roedd y tywydd yn golygu ei fod yn teimlo fy mod i’n cael fy amgylchynu gan dywel gwlyb.  Dyna pryd daliodd clwmp o Alchemilla fy llygad.  Yn sydyn, cafodd y planhigyn bach hwn y byddwch yn debygol o gerdded heibio heb lawer o sylw y rhan fwyaf o’r flwyddyn, ei gorchuddio mewn tlysau dŵr.  Gan adlewyrchu popeth o’i gwmpas filoedd o weithiau.  Mae blodau melyn bychain yn procio trwy’r dail sy’n ychwanegu at yr arddangosfa.  Mae’n blanhigyn da ar gyfer ymylon bordorau blodau, wedi’i chymysgu i mewn i’r bordor, neu ei defnyddio i danblannu ar gyfer rhosynnau.  Gyda’r gallu i hunan hadu, mae’r planhigyn hwn yn llenwi’n gyflym i roi carped disglair i chi ar foreau llaith.

Gan dyfu’n dda ym mhob amod (cyn lleied bod rhywfaint o leithder), nid oes angen llawer o gynhaliaeth ar y planhigyn hwn.  Torrwch y dail marw yn ôl ar ddiwedd y gaeaf, er mwyn caniatáu’r tyfiant newydd ddod i fyny.  I luosogi, naill ai casglwch hadau a’u hau i ffrâm oer yn y gwanwyn, neu rhannwch y clystyrau yn y gwanwyn neu’r hydref.