20 Rhag 2017

Cylchlythyr yr Ardd – Rhagfyr 20

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Croeso i gylchlythyr diweddara’r Ardd, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, cofrestrwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth yr Ardd Fotaneg Genedlaethol!

Mae’r Ardd ar gau ar Noson y Nadolig ac ar Ddiwrnod Nadolig ond byddwn yn agor ar Ŵyl San Steffan, pan fydd yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci!

Rho hyn y lleoliad perffaith i roi cynnig ar eich esgidiau cerdded neu farcud newydd.  Efallai fe ddaeth Siôn Gorn â chamera newydd i chi neu got gaeaf – ond ni fydd angen hynny arnoch chi yn ein Plas Pilipala trofannol, gyda’i dymheredd 80+ gradd.

 

Mis Ionawr yn yr Ardd

Mynediad canol wythnos AM DDIM, mynediad ar benwythnos ond £4 y person!

Gwnewch yn fawr o’r mynediad am ddim yn ystod yr wythnos trwy gydol fis Ionawr i gadw’n heini.  Mae dewis o lwybrau i’w dilyn, a byd natur i’w werthfawrogi ar bob un ohonynt.  Casglwch bamffled o’r llwybrau ‘Cadw’n Heini Am Ddim’ yn y brif fynedfa!

Dydd Sadwrn 6ed – Dydd Sul 7fed o fis Ionawr
Penwythnos i Chi a’r Ci – Dewch â’r ci bach am awyr iach gorau Sir Gâr.

Dydd Sadwrn 13eg – Dydd Sul 14eg o fis Ionawr
Penwythnos Crefftau Coed – Bydd crefftwyr glew yn dangos sut i drin pren ac fe gewch brynu offer arbenigol o bob math ar y stondinau.

Dydd Sadwrn 20fed – Dydd Sul 21ain o fis Ionawr
Ffair Fwyd – Y bwyd a diod gorau yng Ngorllewin Cymru.

Dydd Sadwrn 27ain – Dydd Sul 28ain o fis Ionawr
Ffair Hen Bethau – Bydd stondinau o gwmpas yr Ardd yn drwmlwythog â thrysorau a bargeinion di-ri, gyda chriw ‘Bargain Hunt’ y BBC yn dychwelyd i ffilmio!

Aelodaeth fel Anrheg Nadolig

Ydych chi’n dechrau gofidio am y ffrind neu berthynas sy’n anodd prynu ar eu cyfer?

Aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw’r anrheg sy’n cadw rhoi – gan gynnig mynediad AM DDIM i’r Ardd 363 diwrnod o’r flwyddyn, a llawer mwy.

Mae’r prisoedd yn dechrau o £38 a chofiwch, gallwch brynu am unigolyn, am gwpl neu deulu cyfan (dau oedolyn a hyd at bedwar o blant).

Am fwy o wybodaeth am y wahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, cymerwch olwg yma, ffoniwch Ysgrifenyddes Aelodaeth yr Ardd, Jane, ar 01558 667118 neu’r tîm mynediadau ar 01558 667149.

Anrhegion o Siop yr Ardd

Yn ogystal ag Aelodaeth fel anrheg, gallwch ddod o hyd i’r anrheg berffaith i deulu a ffrindiau yn ein Siop Rhoddion.

O Galendr 2018 yr Ardd a chardiau Nadolig, i whisgi, blancedi gwlân ac anrhegion llechi Cymreig gan wneuthurwyr lleol, mae yna ddigonedd o ddewis.

Mae’r Siop yn cymryd archebion dros y ffôn ar 01558 667168.