27 Hyd 2017

Punnoedd i Piers!

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Punnoedd i Piers!

 

Mae aelod o dîm garddwriaeth yr Ardd, Piers Lunt, wedi cael ei ddewis ar gyfer ymgyrch gasglu hadau urddasol i Dasmania.

 

Nod yr her tair wythnos o hyd hon yw casglu hadau ar gyfer ein prosiect Coed Pedwar Ban yma yn yr Ardd.  Y gobaith yw y bydd y Llechwedd Llechi a’r Ardd Glogfeini hefyd yn elwa.

 

Caiff Piers ei ymuno gan arbenigwyr eraill o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Gerddi Botaneg Genedlaethol Iwerddon a Gerddi Botanegol Brenhinol y Tasmania, ond mae e angen eich helpu chi.

 

Mae’n rhaid iddo godi £2,000 i ariannu ei daith i Dasmania ac rydyn ni’n gobeithio y gall Aelodau helpu.

 

Rhowch yr hyn allwch chi os gwelwch yn dda ond, mewn gwir ffasiwn ariannu torfol, mae nifer o wobrwyon ar gael i’r rhoddwyr mwyaf hael:

 

£50 = 2 tocyn am ddim i’r Ardd

£100 = 4 tocyn am ddim i’r Ardd a thaith tywys arbennig o’r ‘Coedwig Pedwar Ban’ gan Piers

£250 = 2 tocyn teulu, taith tywys gan Piers, te prynhawn unigryw yn y Tŷ Gwydr Mawr a’ch enw’n ymddangos ar label planhigyn o sbesimen Tasmania.

 

Os gallwch chi helpu, cysylltwch â Jane Down yn yr Adran Aelodaeth os gwelwch yn dda ar 01558 667118 neu jane.down@gardenofwales.org.uk

Gallwch gyfrannu drwy gymryd golwg ar ein tudalen JustGiving, neu ddanfon neges NBGW17 wedi’i dilyn gyda gwagle, wedi’i dilyn gyda’r swm hoffech roi (£1, £2, £3, £4, £5 neu £10) i 70070

 

Piers Lunt

Mae Piers yn 32 mlwydd oed a’n byw gyda’i deulu ifanc yn Nrefach, Felindre.  Ganwyd yn Reading, Swydd Berkshire.  Fe’i magwyd mewn tŷ tref gyda gardd hir, gul, lle byddai’n aml yn helpu ei fam i ofalu am ei phlanhigion.  Ni fyddai’n gwybod ar y pryd byddai’r holl enwau planhigion a ddysgodd am ffurfio’r sylfaen i yrfa mewn garddwriaeth, yn dilyn wyth mlynedd yn honni ei fod yn seren roc.

Yn 22 oed, ymunodd â chwmni cynnal gerddi bychan ym Mryste a threuliodd chwe blynedd yn dysgu ystod o sgiliau garddwriaethol.  Yn ochr yn ochr â gwaith ymarferol o ddydd i ddydd, enillodd gymwysterau Lefel 2 a 3 gan CGF, a wnaeth ei alluogi i gofrestru yn y Cynllun Bwrsariaethau Gerddi Hanesyddol a Botaneg, gan dreulio blwyddyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Ar ddiwedd y cynllun, fe wnaeth perswadio benaethiaid yr Ardd Fotaneg i roi contract parhaol iddo fel garddwr.  Ar hyn o bryd mae’n gyfrifol am ddatblygu’r ardal Coedwig Pedwar Ban.