13 Rhag 2016

Newyddion Da ar y Dyfrgi

Bruce Langridge

Yn dilyn nifer o flynyddoedd o geisio, mae gennym ein llun a darn o ffilm gyntaf o ddyfrgi yma yn yr Ardd.

Y ffotograffydd oedd John James, er nid oedd yna pan wnaeth y dyfrgi ymddangos.

Mae John yn aelod o’n gwirfoddolwyr cadwraeth ar Ddydd Mawrth, sy’n cael ei adnabod am fod yn Arolygydd Teclynnau, unigolyn sydd wrth ei bodd yn profi technoleg newydd i ddatguddio dirgelion y byd gwyllt.  Dros y blynyddoedd diwethaf mae John a’i chyd-wirfoddolwr Colin Miles wedi bod yn gosod camerâu dros-nos i weld y byd cyfrinachol o fywyd gwyllt yr Ardd.  Yn flaenorol, mae camera Colin wedi ffilmio ffwlbart gyda broga yn ei geg tra bod John wedi cael ffilm o foch ddaear, llwynogod a llygod y maes ym Mhont Felin Gat.

Yr oeddem yn gwybod bod dyfrgwn yma oherwydd bod gwirfoddolwr arall, Jan Crowden, wedi adnabod baw’r dyfrgi wrth ymyl ein llynnoedd, a Jan daeth o hyd i waliau’r dyfrgi yn y 1990au.

Cafodd y dyfrgwn eu gweld gan rhai pobl dros y blynyddoedd diwethaf ond, yn debyg i’r Anghenfil Llyn Ness, nid oedd unrhyw dystiolaeth ffotograffig.

Yn dilyn arsylwad y grŵp o faw ffres yn agos i’r bont sydd yn arwain i mewn i Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, fe wnaeth John sefydlu camera yna cwpl o wythnosau yn ôl.  O’r diwedd, fe wnaeth ei amynedd talu ffordd.

Dywedir Jan taw dyfrgi ifanc, benywaidd yw hon, ac mae Jack ein gyrrwr bygi wedi gweld dyfrgwn hyn ac ifanc wythnos diwethaf.  Felly, y tro nesaf yr ydych yn yr Ardd, cadwch lygaid allan ar y llynnoedd.

Efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld un o greaduriaid gwyllt mwyaf diddorol Cymru.