26 Chwef 2016

Blog Y Porthdŷ

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Croeso i flog newydd Y Porthdŷ! Ein bwriad ni, staff gwasanaethau ymwelwyr, yw rhannu gyda chi  unrhyw newyddion a storïau o’r Ardd a’r Porthdy yr ydym ni’n teimlo sy’n ddiddorol.

Yn y blog yma, gobeithiwn y byddwch chi’n cael eich diddanu gan ein storïau a gwybodaeth ysgafn a ffraeth ac y byddwch chi, y ddarllenwyr, yn gallu gweld agwedd wahanol a gwreiddiol o’r Ardd. Ac fe welwch pam yr ydym ni’n caru gweithio a threulio amser yma. Byddwn ni’n gadael i chi wybod am unrhyw newyddion o’r Pot Blodyn, sydd drws nesaf i’r Porthdŷ, yn enwedig am unrhyw gynigion arbennig a chynnyrch newydd.

Tan y tro nesaf!

Tîm Y Porthdy.