26 Chwef 2016

Archwiliwch yr Ardd

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Ydych chi byth wedi eisiau fod yn chwilotwr fel Indiana Jones? Mae’n fagiau chwilota yn gymaint o hwyl, nid yn unig i blant ond i’r oedolion hefyd.

Dewch i edrych am ein gemau naturiol fel ein penrhynoedd a’n gwas neidr emerald!

Mae yna amrywiaeth eang o weithgareddau yn y bagiau yma a fu’n eich cadw chi a’ch rhai bach yn brysur trwy’r dydd.  Defnyddiwch y potiau pryfed a’r chwyddwydr i dal eich bwystfilod bychain a defnyddiwch y siart adnabod i ddarganfod mwy amdanyn nhw.  Ond cofiwch i’w rhyddhau yn ôl i’w cartrefu

Rydym hefyd wrth ein bodd yn gweld eich gwaith, felly cofiwch i ddarganfod eich hoff flodyn a gwnewch lun ohono.

Teimlwch fel Indiana Jones efo’n bagiau chwilotwyr, yn chwilio yn hyd ac ar led!

Maent yn £3.50 i’w hurio am y dydd ac un bag y teulu.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Tîm y Porthdŷ