Hygyrchedd

Dyluniwyd yr Ardd i fod yn hygyrch i bob ymwelydd beth bynnag fo’i allu.

Mae pob llwybr o fewn yr Ardd ffurfiol yn addas i gadair olwyn, ac mae nifer o gadeiriau olwyn a yrrir â llaw ar gael yn y Porthdy.   Mae gennym hefyd nifer o sgwteri symudedd ar gael i’w hurio o’r Porthdy am £6 yr un.

Cynghorir chi i alw 01558 667149 cyn eich ymweliad er mwyn archebu un o’r rhain.  Fel elusen, ry’n ni’n dibynnu ar roddion o gadeiriau olwyn a sgwteri symudedd, felly os gallwch ein helpu, ffoniwch y rhif uchod.   Byddwn ni, a rhai o’n hymwelwyr anabl, yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.

Mae gennym hefyd wasanaeth bygis gwennol rheolaidd er mwyn eich cludo i’r rhan fwyaf o’r Ardd, a mynd â chi nôl i’r Porthdy.  Bydd ein gyrwyr bygis yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych am eich ymweliad.   Mae’n flin gennym ond ni chaniateir anifeiliaid anwes yn yr Ardd Fotaneg, oni bai am gŵn tywys.

Er mwyn diogelwch ein holl ymwelwyr, ni chaniateir beiciau (mae sgwteri symudedd yn eithriad).