Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gan ddefnyddio defnydd sydd dros ben yn ein borderi hyfryd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, bydd ein garddwriaethwyr yn cynhyrchu amrywiaeth o blanhigion llysieuol a phrennaidd sydd ar werth yng Nghanolfan Arddio’r Pot Blodyn, wrth ymyl ein mynedfa ymwelwyr ger y Porthdy.

Caiff ein planhigion eu tyfu heb fawn na phlaladdwyr, ac aiff yr holl elw yn ôl i waith elusennol a chadwriaethol yr Ardd Fotaneg.

Does dim angen tâl mynediad i fynd i Ganolfan Arddio’r Pot Blodyn. Mae planhigion wedi eu tyfu’n gynaliadwy gan nifer o gyflenwyr eraill ar gael hefyd, yn ogystal â chaffi hyfryd. Mae’r oriau agor yr un fath ag oriau’r Ardd Fotaneg.