Alex Summers

Alex Summers

Curadur

Mae’r Curadur yn gyfrifol am y tîm garddwriaethol, gan oruchwylio’r gwaith o gynnal a datblygu’r casgliadau byw a’r ystad ehangach, sy’n cynnwys y Warchodfa Natur Genedlaethol, y Fferm a Phrosiect Adfer Cyfnod y Rhaglywiaeth, yn unol â chynllun strategol deng mlynedd yr Ardd Fotaneg.

Mae Alex Summers yn blentyn garddwriaeth am fod ganddo ddau riant a hyfforddodd ac a weithiodd yn y diwydiant am flynyddoedd lawer. Datblygwyd ei ddiddordeb angerddol mewn astudiaethau natur a chadwraeth ymhellach pan gymerodd ysbaid fer i astudio gradd mewn Sŵoleg.

Dechreuodd Alex ar ei yrfa arddwriaethol yn rôl hyfforddai yng Ngardd Fotaneg Prifysgol Caergrawnt (CUBG) ac, oddi yno, symudodd i Kew a chwblhau Diploma Kew mewn Garddwriaeth Fotanegol. Treuliodd Alex flwyddyn yn yr Unol Daleithiau yn rhan o Ysgoloriaeth Gyfnewid yr RHS/GCA, gan weithio yn Longwood Gardens. Dychwelodd Alex i swydd lawn-amser yng Ngardd Fotaneg Prifysgol Caergrawnt, a hynny yn rôl Goruchwyliwr Tŷ Gwydr. Treuliodd 10 mlynedd yno, yn tyfu amrywiaeth enfawr o ddeunyddiau prin a rhyfedd, cyn ymgymryd â rôl debyg yma yng Nghymru.

Mae gan Alex radd meistr mewn tacsonomeg planhigion, ac adolygodd y teulu planhigion Neuradaceae, nad oes llawer o bobl yn gwybod amdano, ar ei chyfer.

Mae wedi ymweld â llawer o wledydd ar drywydd planhigion, ac mae wedi casglu yn Fiet-nam, a’r Richtersveld yn anialdiroedd gogleddol De Affrica.

Mae ei ddiddordebau yn cynnwys garddio (nad yw’n syndod), teithio, botaneg, a beicio – gan fwynhau mynd ar gefn beic a gwylio’r gamp, fel ei gilydd.