Eirlysiau

Galanthus spp.

Mae gennym filltir o eirlysiau yn ymestyn o ran isaf y Rhodfa, ar hyd ein llwybrau yn ymyl y llynnoedd, ac i Goed y Gwanwyn.