Eirlysiau

Galanthus spp.

Gweladwy nawr

Mae gennym filltir o eirlysiau yn ymestyn o ran isaf y Rhodfa, ar hyd ein llwybrau yn ymyl y llynnoedd, ac i Goed y Gwanwyn.

Sawl blwyddyn yn ôl, plannodd garddwriaethwr o’r enw Daryl siâp calon o eirlysiau mewn perthlys bychan ar hyd y Rhodfa.   Mae’n anodd i’w gweld yn awr, ond a allwch chi sylwi ar eu hamlinell?

Yn 2019, mae gennym gyltifarau newydd, cyffrous o’r lili wen fach (eirlys) – gall nifer ohonynt gael eu gweld yng Nghoed y Gwanwyn.

Galanthus ‘Lady Beatrix Stanley’ – dylwch syllu ar y blodyn hyfryd yma, gyda’i chwipiadau gwyrdd ysgafn ar waelod ei phais.

G. plicatus ‘Trym’

G. elwesii var. monostictus

G. ‘S. Arnott’ or ‘Sam Arnott’

G. byzantinus ‘Augustus’

G. x hybridus ‘Merlin’ – – mae trymped y blodyn hwn bron yn wyrdd i gyd!

G. elwesii Hiemalis Grwp