Eirlysiau

Galanthus spp.

Mae gennym filltir o eirlysiau yn ymestyn o ran isaf y Rhodfa, ar hyd ein llwybrau yn ymyl y llynnoedd, ac i Goed y Gwanwyn.

Galanthus ‘Lady Beatrix Stanley’ – dylwch syllu ar y blodyn hyfryd yma, gyda’i chwipiadau gwyrdd ysgafn ar waelod ei phais.

G. plicatus ‘Trym’

G. elwesii var. monostictus

G. ‘S. Arnott’ or ‘Sam Arnott’

G. byzantinus ‘Augustus’

G. x hybridus ‘Merlin’ – mae trymped y blodyn hwn bron yn wyrdd i gyd!

G. elwesii Hiemalis Grwp