Plas Pilipala

Dewch i syfrdanu ar bilipalod trofannol

Dyma dŷ gwydr yn llawn rhyfeddodau: pilipalod o bob lliw a llun wedi dod o rannau trofannol y byd i’r hafan heulog hon, lle mae’n dwym ac yn wlyb.

Dyma rai o’r uchafbwyntiau:

• Pilipalod adeinhir enfawr yn gwibio heibio i’r coed palmwydd a’r tegeirianau
• Pilipalod gydag adenydd tryloyw
• Pilipalod morpho glas o’r Amazon
• Pilipalod sy’n dynwared lliwiau pryfed gwenwynig
• Ardal fwydo (Caffi’r Pilipalod) lle gallwch wylio’r Postmon, Alaw’r Coed, Sara Adeinhir a Doris yn cael cinio
Gweithgareddau i’r teulu ym Mhlas Pilipala dros wyliau’r haf

Ble mae e?

Yn yr Ardd Ddeu-fur fe welwch y tŷ gwydr mawr yn syth.

Pwy ddyluniodd y Tŷ Trofannol hwn?

Y pensaer Cymreig byd-enwog, John Belle, sy’n adnabyddus am adfer rhai o adeiladau amlycaf yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Gorsaf Reilffordd Ganolog Efrog Newydd ac Amgueddfa Genedlaethol Mewnfudo Ynys Ellis.