Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Rhyfeddodau’r Tŷ Gwydr Mawr

  Er i mi weithio yma am dros dwy flynedd nawr, mae’r Tŷ Gwydr Mawr dal i fy synnu pob tro rwy’n cerdded mewn iddo.  Hwn yw’r Tŷ Gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd ac mae wir yn adeilad arbennig.  Dewch i’w gweld cyn bo hir, yn enwedig tra bod nifer o’r planhigion yn blodeuo ar […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Y Tŷ Gwydr Mawr ar ei orau

  Nawr yw’r amser perffaith i ymweld â’r Tŷ Gwydr Mawr. Y gromen ysblennydd yma yw’r tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd ac mae’n edrych ar ei gorau ar hyn o bryd! Mae’n llond planhigion o barth hinsawdd y Canoldir o gwmpas y byd, sy’n cael eu magu a’u ofalu gan ein tîm ‘dan do’ […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Gwniwyr Cymraeg Yn Creu Blodeuyn De Affrica

  Mae yna ddarn o waith celf syfrdanol newydd i ddadorchuddio yng Nghanolfan Gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 18fed o Fawrth, 2016

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Yr Ardd ar y teledu – Prynhawn Da

  Os na weloch chi’r Ardd ar raglen ‘Prynhawn Da’ S4C, cliciwch yma i weld darn ar hanes yr Ardd a hefyd amdano’n coeden dderwen sydd yn cystadlu am ‘Goeden Ewropeaidd y Flwyddyn’ Bydd canlyniadau’r bleidlais yna yn cael eu cyhoeddi ar 20fed o Ebrill. Dilynwch y ddolen yma am ragor o wybodaeth – http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-s-zivotem-na-vlasku.aspx  

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Archwiliwch yr Ardd

  Ydych chi byth wedi eisiau fod yn chwilotwr fel Indiana Jones? Mae’n fagiau chwilota yn gymaint o hwyl, nid yn unig i blant ond i’r oedolion hefyd. Dewch i edrych am ein gemau naturiol fel ein penrhynoedd a’n gwas neidr emerald! Mae yna amrywiaeth eang o weithgareddau yn y bagiau yma a fu’n eich cadw […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Blog Y Porthdŷ

  Croeso i flog newydd Y Porthdŷ! Ein bwriad ni, staff gwasanaethau ymwelwyr, yw rhannu gyda chi  unrhyw newyddion a storïau o’r Ardd a’r Porthdy yr ydym ni’n teimlo sy’n ddiddorol. Yn y blog yma, gobeithiwn y byddwch chi’n cael eich diddanu gan ein storïau a gwybodaeth ysgafn a ffraeth ac y byddwch chi, y ddarllenwyr, yn gallu gweld agwedd wahanol […]

  Darllen rhagor