Mae’r Ardd ar agor

Mae ardaloedd awyr agored yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor.

Rydyn ni wrth ein boddau yn gallu croesawu ein hymwelwyr ac aelodau yn ôl i’r Ardd Fotaneg!

Nawr ein bod wedi ailagor, gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r parcdir wedi’i adfer. Cymerwch gip ar y mapiau sydd wedi’u lleoli o amgylch yr Ardd ac ewch i archwilio yn yr awyr agored!

Gellir prynu tocynnau ar y diwrnod yn Y Porthdy neu eu harchebu ymlaen llaw ar ein gwefan.

Mae tocynnau mynediad yn ddilys am y 7 diwrnod canlynol ar ôl eich ymweliad, ac maent yn caniatâu mynediad am ddim ac anghyfyngedig am y cyfnod hwn.


Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru –

  • Mae’r holl ardaloedd dan do ar gau gan gynnwys y Tŷ Gwydr Mawr.
  • Mae’r caffi dal ar gau am fwyd*. Fodd bynnag, mae ein Canolfan Arddio ar agor, mae Caffi Y Cwtsh a Pot Blodyn ar agor ar gyfer diodydd poeth ac oer, hufen iâ a byrbrydau ysgafn.
  • Mae’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus yn parhau i fod ar gau**. Fodd bynnag, gallwch archebu profiad hedfan preifat.
  • Cadwch bellter cymdeithasol.

Mae toiledau ar agor, a gofynnwn ichi wisgo mwgwd wyneb a chadw at bellter cymdeithasol.

Mae ardal chwarae’r plant ar agor.

Mae’r Siop Botanica (siop anrhegion) ar agor.

* Bydd bwyd i fynd/bwyd parod ar gael o Ebrill 26ain ymlaen
** Bydd Canolfan Adar Ysglyfaethus yn ailagor ar y 26ain o fis Ebrill!


Beth am ddod yn aelod?

O ddod yn aelod o’r Ardd, fyddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision:

  • Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth.
  • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
  • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
  • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.