Cenhadaeth yr Ardd

Cadwraeth, Addysg, Ysbrydoliaeth

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen sy’n ymrwymo i ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, i gynaliadwyaeth, dysgu gydol oes, a mwynhad yr ymwelydd.

Mae gennym yr amcanion canlynol:

 1. Bod yn ganolfan i gadwraeth integredig planhigion ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.
 2. Bod yn ganolfan gydnabyddedig ryngwladol i ymchwil i wyddorau planhigion.
 3. Datblygu a chynnal y gerddi a chasgliadau eraill i’r safonau curadurol a chyflwyniadol uchaf.
 4. Darparu addysg a dehongli ffurfiol ac anffurfiol rhagorol i bob oedran a gallu, hyrwyddo dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng pobl, planhigion, yr amgylchedd a’u rôl mewn dyfodol cynaliadwy.
 5. Bod yn brif atyniad llwyddiannus i ymwelwyr yn y DU, gan gynnig profiad eithriadol a gwerth am arian i ymwelydd.
 6. Datblygu a chynnal is-adeiledd a staffio er mwyn cwrdd ag anghenion y sefydliad
 7. Creu sefydliad sy’n gynaliadwy’n ariannol
 8. Dod yn sefydliad eiconig Gymreig.

Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn:

 1. Gydweithiol, yn fewnol ac yn allanol
 2. Gynaliadwy, yn amgylcheddol ac yn ariannol
 3. Cyfathrebu ein perthnasedd i wahanol gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid.
 4. Gweithio mewn dull effeithiol ac integredig.
 5. Arddangos arfer gorau.
 6. Arloesol
 7. Magu diwylliant o barch ar y cyd rhwng ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, aelodau, ymwelwyr a rhanddeiliaid.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol.