Cenhadaeth yr Ardd

Cadwraeth, Addysg, Ysbrydoliaeth

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen sy’n ymrwymo i ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, i gynaliadwyaeth, dysgu gydol oes, a mwynhad yr ymwelydd.

Mae gennym yr amcanion canlynol:

1.       Bod yn ganolfan i gadwraeth integredig planhigion ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

2.       Bod yn ganolfan gydnabyddedig ryngwladol i ymchwil i wyddorau planhigion.

3.       Datblygu a chynnal y gerddi a chasgliadau eraill i’r safonau curadurol a chyflwyniadol uchaf.

4.       Darparu addysg a dehongli ffurfiol ac anffurfiol rhagorol i bob oedran a gallu, hyrwyddo dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng pobl, planhigion, yr amgylchedd a’u rôl mewn dyfodol cynaliadwy.

5.       Bod yn brif atyniad llwyddiannus i ymwelwyr yn y DU, gan gynnig profiad eithriadol a gwerth am arian i ymwelydd.

6.       Datblygu a chynnal is-adeiledd a staffio er mwyn cwrdd ag anghenion y sefydliad

7.       Creu sefydliad sy’n gynaliadwy’n ariannol

8.       Dod yn sefydliad eiconig Gymreig.

Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn:

1.       Gydweithiol, yn fewnol ac yn allanol

2.       Gynaliadwy, yn amgylcheddol ac yn ariannol

3.       Cyfathrebu ein perthnasedd i wahanol gynulleidfaoedd a rhanddeiliaid.

4.       Gweithio mewn dull effeithiol ac integredig.

5.       Arddangos arfer gorau.

6.       Arloesol

7.       Magu diwylliant o barch ar y cyd rhwng ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, aelodau, ymwelwyr a rhanddeiliaid.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol.