Ysgrifennu’r Amgylchedd, Amgylchedd Ysgrifennu

Sul 19 Mai 2024 9:26yh - 9:26yh Am ddim gyda mynediad

Mae Ysgrifennu’r Amgylchedd, Amgylchedd Ysgrifennu yn gydweithrediad llenyddol gyda Gŵyl Metropolis Bleu yn Montreal sydd yn dod â’r nofelydd o Quebec Christian Guay-Poliquin â’r awdur o Gymru (a Chaerfyrddin!) Fflur Dafydd at ei gilydd gyda sgwrs am ein perthynas â byd natur a’i effaith ar yr amgylchedd.

Bydd Christian Guay-Poliquin yn ymweld â Chymru yn mis Mehefin ac yn treulio wythnos yn Aberystwyth, Caerfyrddin a Chaerdydd, yn cwrdd â chynulleidfaoedd ac awduron lleol.  Bydd y digwyddiad yn yr Ardd Fotaneg yn cynnwys darllediad gyda Christian Guay-Poliquin a Fflur Dafydd, wedi’i cymedroli gan Carys Ifan.

Mae’r darlleniad am ddim i’w fynychu gyda thocyn mynediad yr Ardd Fotaneg.

Mae Ysgrifennu’r Amgylchedd, Amgylchedd Ysgrifennu yn cael ei gynhyrchu gan Literature Across Frontiers mewn partneriaeth â Gŵyl Metropolis Bleu, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chanolfan S4C Yr Egin, a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Quebec.