*YN LLAWN* Cwrs Garddio Sylfaenol

Llun 20 Mai 2024 5:05yb - 5:05yb Am ddim gyda mynediad

Cwrs Garddio Sylfaenol

Dysgwch y pethau sylfaenol am eich gardd, ble i ddechrau gyda chynllunio a dylunio eich gardd a deall pa blanhigion fydd yn ffynnu.

Byddwch yn dysgu sut i brofi eich pridd, sut i gynnal arolwg o’r safle, a byddwch hefyd yn cael eich ysbrydoli gyda syniadau ac egwyddorion dylunio gerddi i chi fynd adref a dechrau arni.

Cost

£20 sy’n cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  *YN LLAWN*

Ynglŷn â hyfforddwr eich cwrs

Garddwr a garddwriaethydd o Gymru yw Megan Jordan, ond gwnaeth ei hyfforddiant a’i phrofiad gwaith cynnar yng Nghernyw.

Ar ôl symud yn ôl i Gymru, mae Megan wrth ei bodd yn gweithio i brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Mae hi’n angerddol am rannu gwybodaeth a sgiliau a fydd yn helpu pawb i gael y gorau o’u gerddi a mannau awyr agored.

Diogelwch COVID-19

Mae rhan o’r cwrs hwn yn cynnwys elfen addysgu dan do ac rydym yn dilyn canllawiau Covid diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Tyfu’r Dyfodol

Cyflwynir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.