*YN LLAWN* Cwrs Cyfaill-blannu (Cwrs Cymraeg)

Iau 30 Mai 2024 2:14yh - 2:14yh Am ddim gyda mynediad

Cwrs Cyfaill-blannu

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae cyfaill-blannu yn manteisio’n llawn ar berthnasau pwysig rhwng planhigion, pryfed ac anifeiliaid. Yn syml, mae’n golygu defnyddio strwythurau naturiol i ddiogelu cnydau yn yr ardd ac i sicrhau canlyniadau sydd nid yn unig o fodd i’r garddwr ond hefyd yn cyfoethogi bioamrywiaeth ein gerddi. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu system eco sy’n cynnal bywyd planhigion ffyniannus ac iach. Bydd defnyddio dulliau cyfaill-blannu yn yr ardd yn golygu bod eich cnydau yn tyfu’n well, yn edrych yn well ac yn blasu ar eu gorau.

Yn y cwrs byddwn yn dysgu sut i gynllunio ein gerddi i gwmpasu cyfaill-blanhigion ac yn trin a thrafod aberth-blannu i sicrhau canlyniadau. Byddwn hefyd yn edrych ar deuluoedd planhigion sy’n tyfu’n dda wrth ochr ei gilydd ac yn bwrw ati yn ymarferol i dyfu 3 math o gyfaill blanhigyn heb ei ail.

Cost

£20 sy’n cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  *YN LLAWN*

Ynglŷn â hyfforddwr eich cwrs

Mae Adam Jones o Adam yn yr Ardd yn arddwr Cymreig o Ddyffryn Aman yn Sir Gaerfyrddin, sydd gyda dros 15 mlynedd o brofiad garddio.

Dechreuodd Adam ei gyfrif Instagram @adamynyrardd ym mis Awst 2018, gyda’r bwriad o rannu ei bywyd yn yr ardd a’i daith gyda’i gwraig i fyw bywyd hunan-gynhaliol.  Mae’r cyfrif yn un boblogaidd gyda chynulleidfa o dros 20,000 o bobl, ac yn cynnwys lluniau o’r ardd, cyngor garddio, hynt a helynt eu hieir, hwyaid a cwêls yn ogystal â rhannu pleserau byw bywyd syml oddi ar y tir.

Diogelwch COVID-19

Mae rhan o’r cwrs hwn yn cynnwys elfen addysgu dan do ac rydym yn dilyn canllawiau Covid diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Tyfu’r Dyfodol

Cyflwynir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.