Y Pryf Copyn Sonig

Sul 23 Meh 2024 10:30yb - 12:30yh Mae mynediad arferol yn berthnasol

Dewch i brofi offeryn cerddorol wyth coes cyntaf y byd a dewch mewn i feddwl pryfaid cop!

Wedi’i berfformio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gwyddoniaeth a Syniadau Rhydychen ym mis Hydref 2023, mae Pryf Copyn Sonig yn cydweithrediad rhwng y cerddor/cyfansoddwr Camilla Saunders, y cerddor/dylunydd Charlie Beresford, a’r biolegydd a’r awdur gwyddoniaeth Alun Anderson.

Mae’r Pryf Copyn Sonig yn ddehongliad cerddorol trechol, hypnotig o ymwybyddiaeth yn we’r prif gopyn, ar ei phen ei hun yn ei gwe, yn disgwyl yn amyneddgar ac yn gwrando – am y dull o ysglyfaeth neu ysglyfaethwr, neu
y gwynt a’r tywydd. Mae ei byd cyfan yn cael ei weld trwy ddirgryniadau, fel y gall hi prin ei weld.
Mae cerddorion sy’n chwarae’r Prif Gopyn yn cael eu hunain yng nghanol y we, gan estyn allan trwy’r lle perfformio cyfan. Mae pryf copyn a’r we fel un. Mae fel petai ddyn yn gorwedd mewn cae mawr
trwy gydol y noson, synhwyro’r gofod cyfan trwy sain, aros am rywbeth i
digwydd. Does neb byth yn gwybod yn iawn sut y bydd yn troi allan – gan gynnwys y cerddorion.
‘Mae’r profiad o deimlo’n rhan o fywyd rhywogaeth arall yn effeithio ar bobl yn ddwfn. Mae’n brin: does ddim llawer o leoedd lle nad yw bywyd i gyd yn ffoi oddi wrth ddynolryw.’

Amserlen ar gyfer y Penwythnos

Dydd Sadwrn 22 Mehefin

  • Gweithdy 11yb – 1yp

Oes gennych chi ddiddordeb mewn byrfyfyrio? Dysgu chwarae offeryn newydd sy’n wahanol i unrhyw beth rydych chi wedi chwarae o’r blaen? Defnyddio eich sgiliau cerddorol i ddychmygu eich hun i feddwl rhywun arallcreadur?

Yna dewch i weithdy’r Pryf Copyn Sonig rhwng 11yb a 1yp.
Gwahoddir cyfranogwyr i ymuno mewn perfformiadau yn yr ŵyl dros y penwythnos.
Mae’r gweithdy’n rhad ac am ddim ond e-bostiwch Camilla Saunders camilla@littleweed-music.org. sicrhau eich lle ymlaen llaw gan fod y gofod yn gyfyngedig.

  • Bydd perfformiadau o’r Prif Gopyn Sonig am 2yp, 3yp a 4yp

Mae pob perfformiad yn para 15 funud ac nid oes angen archebu ymlaen llaw.

Dydd Sul 23 Mehefin

  • Bydd perfformiadau o’r Prif Gopyn Sonig am 11yb a 12yp

Mae pob perfformiad yn para 15 funud ac nid oes angen archebu ymlaen llaw.

Mae’r sesiynau’n addas ar gyfer pob oedran.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn Theatr Botanica.

Mae’r gweithdy a’r perfformiadau am ddim ond mae mynediad arferol i’r Ardd yn berthnasol.