*WEDI GWERTHU ALLAN* Cwrs Garddio Therapiwtig

Mer 22 Mai 2024 6:05yb - 6:05yb Am ddim gyda mynediad

Tyfu’n therapiwtig i’r person, y plât a’r blaned

Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i lunio ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio adeiladu neu ddefnyddio lle y tu allan ar gyfer garddio therapiwtig a phlanhigion i’w bwyta gyda llesiant mewn golwg. Gan ddechrau gyda’r pethau sylfaenol fel dylunio ac ystyriaethau ymarferol, bydd y cwrs yn cynnwys rhai o’r planhigion gorau i’w plannu ar gyfer llesiant, bywyd gwyllt a meithrin rhag pwysau a heriau ein byd modern a byw ar ôl y pandemig, gan gynnwys sut i adeiladu hyder a gwytnwch yn gyffredinol  ar gyfer y dyfodol.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys syniadau ac awgrymiadau ar gyfer prosiectau i ddefnyddio’ch lle allanol fel hyn yn barhaus gyda nifer o enghreifftiau cyfleus, creadigol a hwyliog.

Bydd llawer o gyfleoedd ar gyfer holi ac ateb drwy’r amser i helpu rhoi ichi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddefnyddio’r lle allanol yn effeithiol ar gyfer y rhai a fyddai’n elwa.

Cost

£20 sy’n cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  I archebu, ewch yma os gwelwch yn dda. *WEDI GWERTHU ALLAN*

Ynglŷn â hyfforddwr eich cwrs

Caiff y cwrs ei ddysgu mewn dull uniongyrchol ac ymarferol iawn, a bydd Kim Stoddart yn ceisio rhoi ichi’r sgiliau angenrheidiol i greu lle ysbrydoledig ar gyfer planhigion i’w bwyta ac er mwyn llesiant.

Mae hi wedi bod yn ysgrifennu ac yn dysgu am fuddiannau therapiwtig garddio ers 2014 mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys The Guardian a’r Lancet.  Mae Kim ei hun wedi arwain grwpiau garddio gydag oedolion ifanc yn y dull therapiwtig, galluogol hwn.

Diogelwch COVID-19

Mae gennym ddyletswydd gofal i sicrhau eich diogelwch yn ystod y cwrs hwn, gyda rhagofalon cadw pellter cymdeithasol a hylendid mewn lle. Mae croeso i chi wisgo’ch mwgwd wyneb a’ch menig eich hun – ni fydd y rhain yn cael eu darparu. Oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni allwn gynnig lluniaeth, felly dewch â bwyd a diod eich hun os gwelwch yn dda, fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio caffis yr Ardd Fotaneg.

Tyfu’r Dyfodol

Cyflwynir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.