Tirwedd Cryptig

Iau 30 Mai 2024 2:05yh - 2:05yh Am ddim gyda mynediad

Mae Tirwedd Cryptig yn dwyn i gof fydoedd botanegol bach a dirgel y sbesimenau cen a mwsogl.

Mae’r organebau hyn hefyd yn gryptogamau* sy’n golygu na welir eu proses atgenhedlu yn aml; disgrifiodd Linnaeus y categori hwn yn ‘briodas gudd’.

Mae Sarah wedi bod yn arsylwi a chasglu sbesimenau cen a mwsogl o ardal gyfagos Dyffryn Tywi, ac yn creu amrywiaeth o ddarnau – gan gynnwys castiau slip porslen bach a ffilm wedi’i gwneud â llaw – ynghyd ag ymchwil barhaus yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn yr Apothecari rhwng 12 Tachwedd a 31 Ionawr 2022

*Y botanegydd o Sweden, Linnaeus (1707-78) a fathodd y term cryptogam

(o’r hen Roeg kryptos, “cudd” + gamos “i briodi”)

I weld mwy o waith Sarah ewch i www.rhysstudio.org