Telyn y Teulu

Sul 19 Mai 2024 10:06yh - 10:06yh Am ddim gyda mynediad

Ar 10 ac 11 Mehefin, bydd GFGC yn cynnal ei 11fed penwythnos i’r delyn, yn cael ei threfnu gan Shelley Fairplay, telynores sy’n teimlo’n angerddol am gael pobl i ymgysylltu â’r delyn a’r holl gerddoriaeth amrywiol mae’n ei chynnig.

Felly, dewch i ymuno â ni am ddau ddiwrnod llawn o ddigwyddiadau a chyngherddau i’r teulu i’w mwynhau yn ardal hudolus Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru!

Yn ystod y penwythnos bydd Shelley yn dysgu gweithdai, yn perfformio, yn hwyluso gweithgareddau i blant ar y delyn ac yn arwain perfformiadau ensemble i chi eu mwynhau. Cewch glywed Shelley Fairplay yn perfformio ei gwaith Harp Revelry yng nghyngerdd yr Ardd, rhoi cynnig ar y delyn am y tro cyntaf mewn gweithdy Dwylo ar y Delyn, dod â’ch plant i sesiwn Dwylo Bach ar y Delyn, gwrando ar grwpiau o delynau yn cynnwys myfyrwyr  Dynamic Harps, Wales Clarsach Society, Harping On a’r ysgol Fairplay Harp School. Gall plant fynd i Chwilio am Delynau ar lwybr o gwmpas y Tŷ Gwydr Mawr, ac ymuno â ni yng Nghrefftau’r Delyn, gan gynnwys gwneud eich coron telyn eich hun!

Ydych chi eisoes yn canu’r delyn? Gwych!

Mae gwahoddiad ichi ymuno â grŵp Flash Mob Harp Ensemble yr Ardd, lle gallwch ddod i ganu’r delyn yn y lle godidog hwn ymysg y blodau!

Os ydych chi newydd ddechrau ar y delyn, wedi bod wrthi ers blynyddoedd neu’n berchen ar delyn ac eisiau cymdeithasu â thelynorion eraill, yna dewch â’ch offeryn gyda chi ar gyfer ymarfer agored yn y bore a pherfformiad yn y prynhawn. Bydd cerddoriaeth ar gael ar y diwrnod ar gyfer pob lefel, p’run a ydych yn darllen cerddoriaeth neu beidio. Os ydych yn meddwl am ddod, anfonwch neges e-bost i info@harpwales.com am fwy o fanylion.

Hwyl i’r Delyn yn yr Ardd? Dewch i ymuno â Shelley gyda’i Harp Revelry in the Garden, lle cewch glywed cerddoriaeth yn amrywio o’r gwreiddiau Celtaidd bob cam i’r 21fed ganrif.  Bydd y cyngerdd yn cynnwys defnyddio telyn lifer drydan o aur y bydd Shelley yn ei ‘gwisgo’,   ‘looper’, pedalau gwahanol effeithiau a thelyn gerddorfa 47 tant.

Digwyddiadau’r Penwythnos:

Gellir archebu tocynnau i unrhyw un sy’n dymuno cymryd rhan yng ngweithdai Dwylo ar Delynau / Dwylo Bach ar y Delyn a hefyd slotiau ar gyfer Telynorion sy’n dymuno cymryd rhan yn y Delyn Flash Mob AM DDIM trwy glicio YMA. Gallwch e-bostio Shelley Fairplay drwy info@harpwales.com os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad.

10:00 – 16:00

  • Gwybodaeth Penwythnos y Delyn/Desg Drefnu yn Agor
  • Llwybr Chwilio am Delynau
  • Ymuno am Grefftau’r Delyn

10:30 – 12:00

  • Grŵp Flash Mob Harp Ensemble yr Ardd · Ymarfer Agored

12:15 – 12:30

  • Gweithdy Dwylo Bach ar y Delyn

Rhiant a Phlentyn 

12:30 – 13:15

  • Gweithdy Dwylo ar y Delyn · Rhoi cynnig ar y Delyn am y tro cyntaf

13:30 – 14:15

  • Perfformiadau’r Ensemble Telynau

14:30 – 15:15

  • Cyngerdd Hwyl i’r Delyn yn yr Ardd· Shelley Fairplay

15:15 – 15:30

  • Gweithdy Dwylo Bach ar y Delyn · Rhiant a Phlentyn

15:30 – 16:15

  • Gweithdy Dwylo ar y Delyn · Rhoi cynnig ar y Delyn am y tro cyntaf