Taith y Parcdir

Sad 25 Mai 2024 12:57yh - 12:57yh Am ddim gyda mynediad

Taith  y Parcdir

I gael gwybod mwy am barcdir hanesyddol ac anhygoel Syr William Paxton a chael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd ein Prosiect Adfer y Parcdir Godidog, ymunwch â’n harweinydd teithiau am daith dywys o ddwy awr o hyd.

Mae’r daith yn dechrau am 2yp o Fynedfa Orllewinol  y Tŷ Gwydr Mawr.

Mae’r tir yn anwastad a gall fod yn fwdlyd; gwisgwch esgidiau cadarn.