Taith Gerdded Drwy Hanes

Iau 30 Mai 2024 1:29yh - 1:29yh Am ddim gyda mynediad

Mae ystâd Neuadd Middleton yn dyddio’n ôl bron i 400 mlynedd ac mae ganddi hanes cymhleth a chymhellon.

Ymunwch â’n Swyddog Treftadaeth, William Sims, am daith o amgylch rhai o’r safleoedd hanesyddol allweddol yn yr Ardd Fotaneg.

Mae’r daith yn dechrau wrth fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr a bydd yn para tua 45 munud. Nid oes angen archebu’r daith ymlaen llaw.