Taith Fawr Drwy Hanes

Llun 20 Mai 2024 4:03yb - 4:03yb Am ddim gyda mynediad

Chwaraeodd teithiau byd-eang ran allweddol yn nyddiau a datblygiad parc dŵr o gyfnod y Rhaglywiaeth, a adferwyd yn ddiweddar yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ymunwch â ni am ‘daith fawreddog’ o’r dirwedd i glywed am hanes ac archaeoleg y safle. Byddwn yn edrych ar sut mae’r ‘safbwyntiau’ a gedwir mewn cyfres o ddarluniau cyfoes gan Thomas Hornor, wedi lliwio canfyddiadau o’r amser ac yn gallu ein hannog i archwilio safbwyntiau eraill, mewn cyfnod o hanes Prydain sy’n gysylltiedig ag ymerodraeth a chamfanteisio.

Mae hon yn daith ddwy awr sy’n dechrau o fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr. Nid oes angen archebu ymlaen llaw.