Taith Caru Coed

Sul 19 Mai 2024 9:54yh - 9:54yh Am ddim gyda mynediad

Coed, bach a mawr, coed gwreiddiol Paxton, coed sydd â stori iddynt, coed cudd. Dewch gyda ni i fwynhau’r amrywiaeth o goed yn yr Ardd.

Mae’r daith yn dechrau am 2yp o Fynedfa Orllewinol  y Tŷ Gwydr Mawr.

Mae’r tir yn anwastad a gall fod yn fwdlyd; gwisgwch esgidiau cadarn.