Sinema Awyr Agored – Migration

Gwen 23 Awst 2024 6yh - 8yh Archebwch

Ymunwch â ni’r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o’n rhaglen ddigwyddiadau gyda’r nos ‘Nosweithiau Haf’ sydd wedi’i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd Sioe gyntaf y noson yn cael ei chynnal ar Nos Wener 23 Awst am 6pm. Mae Illumination, crewyr y comedïau poblogaidd Minions, Despicable Me, Sing a The Secret Life of Pets, yn eich gwahodd i hedfan i wefr yr anhysbys gyda gwyliau teuluol doniol, pluog fel dim arall yn y comedi gwreiddiol newydd llawn cyffro, Migration.

Dim ond ar ôl 4pm y caniateir mynediad i’r Ardd i ymwelwyr sy’n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau gwersylla a’u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.