Sinema Awyr Agored – Mamma Mia

Gwen 05 Gorff 2024 8yh - 10yh Archebwch

Ymunwch â ni’r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o’n rhaglen ddigwyddiadau gyda’r nos ‘Nosweithiau Haf’ sydd wedi’i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ein hail ddangosiad o’r noson ar ddydd Gwener 5 Gorffennaf am 8pm fydd Mamma Mia. Wedi’i lleoli ar ynys Roegaidd liwgar, mae’r plot yn gefndir i gyfoeth o ganeuon ABBA. Mae merch ifanc sydd ar fin priodi yn darganfod y gallai unrhyw un o dri dyn fod yn dad iddi. Mae’n gwahodd y tri i’r briodas heb ddweud wrth ei mam, Donna Sheridan (Meryl Streep), a oedd unwaith yn brif ganwr Donna a’r Dynamos. Yn y cyfamser, mae Donna wedi gwahodd ei chantorion wrth gefn, Rosie Mulligan (y Fonesig Julie Walters) a Tanya Wilkinson (Christine Baranski).

Dim ond ar ôl 7pm y caniateir mynediad i’r Ardd i ymwelwyr sy’n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau gwersylla a’u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.