Sinema Awyr Agored – Grease

Gwen 23 Awst 2024 8yh - 10yh Archebwch

Ymunwch â ni’r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o’n rhaglen ddigwyddiadau gyda’r nos ‘Nosweithiau Haf’ sydd wedi’i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ein hail ddangosiad o’r noson ar nos Wener 23ain Awst am 8pm fydd Grease. Mae’r eiconau pop o’r 70au John Travolta ac Olivia Newton-John yn ymuno â rhai o hoff bersonoliaethau Hollywood yn y Valentine hwn i’r 1950au. Mae pethau’n wirioneddol hoppin’ yn Rydell High pan mae Danny (Travolta) yn darganfod gwrthrych ei “Summer Lovin'” mae ffoi Sandy (Newton-John) wedi symud i’r dref ac wedi cofrestru yn ei ysgol. Rama-Lama Ding-Dong!

Dim ond ar ôl 7pm y caniateir mynediad i’r Ardd i ymwelwyr sy’n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau gwersylla a’u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau.

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.