Sinema Awyr Agored – Ghostbusters Afterlife

Gwen 06 Medi 2024 8:30yh - 10yh Archebwch

Ymunwch â ni’r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o’n rhaglen ddigwyddiadau gyda’r nos ‘Nosweithiau Haf’ sydd wedi’i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ein hail ddangosiad o’r noson ar ddydd Gwener 6 Medi am 8pm fydd Ghostbusters Afterlife (2021) gan Jason Reitman a’r cynhyrchydd Ivan Reitman fydd y bennod nesaf yn y bydysawd Ghostbusters gwreiddiol. Yn Ghostbusters: Afterlife, pan fydd mam sengl a’i dau blentyn yn cyrraedd tref fach, maent yn dechrau darganfod eu cysylltiad â’r ysbrydion gwreiddiol a’r etifeddiaeth gyfrinachol a adawodd eu tad-cu ar ôl. Ysgrifennwyd y ffilm gan Gil Kenan a Jason Reitman.

Dim ond ar ôl 7pm y caniateir mynediad i’r Ardd i ymwelwyr sy’n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau gwersylla a’u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau.

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.