Sinema Awyr Agored – Encanto

Gwen 05 Gorff 2024 6yh - 8yh Archebwch

Ymunwch â ni’r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o’n rhaglen ddigwyddiadau gyda’r nos ‘Nosweithiau Haf’ sydd wedi’i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd ein dangosiad cyntaf o’r noson yn cael ei chynnal ddydd Gwener 5 Gorffennaf am 6pm. Mae Encanto gan Walt Disney Animation Studios yn adrodd hanes teulu rhyfeddol, y Madrigals, sy’n byw yn gudd ym mynyddoedd Colombia, mewn tŷ hudol, mewn tref fywiog, mewn lle rhyfeddol, swynol o’r enw Encanto.

Dim ond ar ôl 4pm y caniateir mynediad i’r Ardd i ymwelwyr sy’n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau gwersylla a’u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd. 

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.