Sgwrs rhwng: Tina Pasotra a Claire Ratinon

Sul 19 Mai 2024 10:33yh - 10:33yh Am ddim gyda mynediad

Ymunwch â ni am sgwrs arbennig rhwng yr artist a’r gwneuthurwr ffilmiau amlddisgyblaethol, Tina Pasotra, a’r tyfwr bwyd organig a’r awdur, Claire Ratinon, ar achlysur wythnos breswyl Tina yn GFGC, dan yr enw ‘Myseliwm’.

Trwy sylfaen sydd wedi’i gwreiddio mewn gofal a throsiad cysylltiol myseliwm, daw Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ofod ar gyfer Myfyrdodau wrth symud, gweithdai, darllen ar y cyd, teithiau cerdded tywys a sgyrsiau gyda grŵp o artistiaid dros gyfnod o wythnos ym mis Mehefin. Er 2019, mae Tina wedi bod yn treulio amser yn GFGC yn meddwl trwy syniadau’n ymwneud ag iachâd a’r modd y gallai’r ardd hon ddod yn ofod ymdrwythol ar gyfer creadigrwydd. Wedi’i hysbrydoli gan natur, a’i grym i adfer a gwella, mae wedi gwahodd grŵp o artistiaid i ddod at ei gilydd i ganoli ar syniadau’n ymwneud â chydgysylltiad, iechyd a gorffwys.

Ar gyfer yr wythnos breswyl hon, mae Tina wedi gwahodd Claire Ratinon i sgwrsio â hi am eu harferion a’u cysylltiadau â natur.

Bywgraffiadau:

Artist a gwneuthurwr ffilmiau yw Tina Pasotra. Yn rhyngddisgyblaethol wrth ei graidd, mae gwaith Tina yn pontio delweddau symudol, theatr, sain, dawns, gosodiadau a phensaernïaeth, gan ganoli bob amser ar arferion cydweithio, gofal a thegwch. Trwy ei gwaith, mae Tina yn cwestiynu beth yw corff ‘sefydlog’, a’r ffyrdd y mae’n mynegi, yn cario ac yn trawsnewid ein profiad bywyd. Mae’r materion hyn yn cael eu harchwilio’n aml trwy brosiectau sy’n seiliedig ar symud, sy’n tynnu sylw at berthnasoedd cymhleth ein cyrff ag amgylcheddau domestig a naturiol, y teulu, a’r cysylltiad rhwng amser yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Mae’r digwyddiad wedi’i gynnwys am ddim gyda’r gost mynediad safonol i’r Ardd.

Mae Claire Ratinon yn dyfwr bwyd organig ac yn awdur sydd wedi’i lleoli yn nwyrain Sussex. Mae Claire wedi tyfu planhigion bwytadwy mewn amrywiaeth o rolau, o dyfu llysiau organig ar gyfer bwyty Ottolenghi, Rovi i gyflwyno gweithdai ledled Llundain. Mae Claire wedi cael ei gwahodd i rannu ei thaith tyfu bwyd mewn sgyrsiau ar gyfer sefydliadau gan gynnwys Garden Museum, Tŷ Charleston a’r Ardd Fotaneg Frenhinol, Caeredin, yn ogystal â chyflwyno eitemau nodwedd ar gyfer Gardeners’ Question Time ar Radio 4. Mae ei gwaith ysgrifenedig wedi cael ei gynnwys yn The New Statesman, Bloom a chylchgrawn Food Waitrose. Cyd-ysgrifennodd y pamffled, Horticultural Appropriation ar gyfer Rough Trade Books gyda’r artist, Sam Ayre, ac mae ei llyfr cyntaf, How To Grow Your Dinner Without Leaving The House allan ‘nawr. Bydd ei hail lyfr, Unearthed: On Race and Roots, and How the Soil Taught Me I Belong, yn cael ei gyhoeddi gan Chatto & Windus/Vintage ym mis Mehefin 2022.

Mae’r digwyddiad wedi’i gynnwys am ddim gyda’r gost mynediad safonol i’r Ardd. Archebwch eich lle trwy anfon neges e-bost at bruce.langrdige@gardenofwales.org.uk

Gwnaethpwyd y digwyddiad hwn yn bosibl gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chymorth parhaus gan GFGC