Sgwrs Planhigion a Newid Hinsawdd: Dr Paul Smith

Sad 25 Mai 2024 11:38yb - 11:38yb Am ddim gyda mynediad

Sgwrs Planhigion a Newid Hinsawdd

Yn 2019, datganwyd argyfwng hinsawdd yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, gan hefyd ymrwymo y bydd ein sector cyhoeddus yn garbon niwtral erbyn 2030.

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau a fydd yn canolbwyntio ar effaith newid yn yr hinsawdd ar ein planhigion, yr ymchwil sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â hyn a’r gwaith y mae gerddi botaneg yn gwneud i addasu i’r hinsawdd a gwarchod planhigion ar gyfer y dyfodol.

Mwynhewch y gyfres AM DDIM hon tra hefyd yn manteisio ar fynediad AM DDIM i’r Ardd yn ystod yr wythnos ym mis Ionawr. Mae’r sgyrsiau’n dechrau am hanner dydd.  I archebu’ch lle, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

‘The Role of Botanic Gardens in Mitigating and Adapting to Climate Change’ gan Dr Paul Smith

Dr Paul Smith yw Ysgrifennydd Cyffredinol Cadwraeth Gerddi Botaneg Ryngwladol (BGCI) ac yn un o Ymddiriedolwyr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. BGCI yw’r rhwydwaith cadwraeth planhigion mwyaf yn y byd, sy’n cynnwys dros 600 o erddi botaneg fel aelodau mewn 100 o wledydd. Gyda gyrfa’n rhychwantu 25 mlynedd yn gweithio mewn gerddi cadwraeth a botaneg, ymunodd Paul â BGCI fel Ysgrifennydd Cyffredinol ym mis Mawrth 2015. Cyn ei benodi’n Ysgrifennydd Cyffredinol, roedd Paul yn Bennaeth Banc Hadau’r Ardd Fotaneg Frenhinol, Kew ac yn ystod ei naw blynedd wrth y llyw, gwarchodwyd hadau o dros 25,000 o rywogaethau planhigion ym Manc Hadau’r Mileniwm, gan warchod hadau o 10% o rywogaethau planhigion y byd.

Sgwrs gyflwyno o’r enw ‘Building Resilience Against Climate Change’ gan Kim Stoddart, golygydd ‘The Organic Way’ ac awdures y llyfr ‘The Climate Change Garden’.

Bydd Kim Stoddart, golygydd ‘The Organic Way’ ac awdures y llyfr ‘The Climate Change Garden’, yn esbonio sut y gall gweithio gyda natur ein gwneud yn arddwyr selog newid hinsawdd ar gyfer y dyfodol. Bydd y sgwrs yn cynnwys cyngor syml ac ymarferol.

Sgyrsiau wedi eu trefnu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.