Sgwrs Gardd – Partneriaethau ar gyfer peillwyr

Sad 25 Mai 2024 12:18yh - 12:18yh Am ddim gyda mynediad

Ymunwch â ni am sgwrs y swyddog prosiectau Katie ddydd Mercher (Mai 25) am hanner dydd i glywed am ein ‘partneriaethau ar gyfer peillwyr’ gyda’r Asiant Cefnffyrdd, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed wrth i ni barhau i ledaenu’r neges ‘dewch i ni wneud dolydd’.

A darganfyddwch sut y gallech chi dyfu blodau gwyllt eich hun.

Dim angen archebu. Mae sgwrs am ddim gyda mynediad. Cyfarfod ger y maes chwarae.