Sgwrs Gardd – Arbed coed mewn perygl rhag difodiant

Llun 20 Mai 2024 3:37yb - 3:37yb Am ddim gyda mynediad

Bydd Sara, awdur yr  adroddiad “State of the World’s Trees”, yn tynnu sylw at y ffaith bod 30% o rywogaethau coed y byd dan fygythiad o ddiflannu. Mae hi’n arbenigwraig ar waith gerddi botaneg gan iddi fod yn Ysgrifennydd Cyffredinol i “Botanic Gardens Conservation International” am ddeng mlynedd. Mae hi wrth ei bodd yn ymweld â gerddi botaneg ac archwilio safleoedd botanegol eraill.

Bydd Alex Summers Curadur newydd yr Ardd Fotaneg hefyd yn gwneud sgwrs fer ar ddatblygiad y Coedfa gyda’i weledigaeth ar gyfer datblygu’r ardal arbennig hon.

Does dim angen archebu lle, dim ond cyfarfod yn y Theatr Botanica am 1yp.