Sesiwn Holi ac Ateb Garddio Arlein

Iau 30 Mai 2024 3:08yh - 3:08yh Am ddim gyda mynediad

Sesiwn Holi ac Ateb Garddio

Os oes gennych unrhyw bynciau llosg garddio i’w trafod yn yr hydref neu’r gaeaf, ymunwch â’n Hyfforddwr Garddwriaeth, Ben, am sesiwn Holi ac Ateb rhithiol ac am ddim.

Wedi’i hyfforddi fel prentis garddwriaethol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, mae gan Ben gyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd garddio. Os oes gennych unrhyw gwestinau am eich gardd neu blanhigion, neu os hoffech gael bach o gyngor cyffredinol, archebwch eich lle am ddim yn y sesiwn Holi ac Ateb hon ar thema’r hydref.

E-bostiwch uchafswm o ddau gwestiwn ymlaen llaw i gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda. Efallai bydd angen ail-eirio’ch cwestiwn ac nid ydym yn sicrhau y bydd eich cwestiwn yn cael ei ateb, serch hynny, bydd ystod eang o bynciau yn cael eu trafod. Rhowch wybod i ni os byddai’n’ well gennych ofyn eich cwestiwn yn ddienw.

Nifer cyfyngedig o leoedd ar gal, i archebu’ch lle am ddim, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda. Cewch y manylion ar sut i ymuno â’r sesiwn Zoom yn agosach iddo.

Sesiwn Holi ac Ateb gan brosiect Tyfu’r Dyfodol. Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.