Sam Tân yn dod i’r Ardd!

Sad 03 Awst 2024 10yb - 4:30yh
Am Ddim - Gyda Mynediad

Sam Tân yn dod i’r Ardd!

Dewch i gwrdd â Sam Tân yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Sadwrn 3 Awst.

Bydd yr arwr drws nesaf yn gwneud ymddangosiadau personol ar gyfnodau drwy gydol y dydd.

Mae Sam Dân yn aelod dewr ac egnïol o bentref Frigâd Dân Pontypandy. Mae Sam yn adnabyddus yn y pentref fel cymydog a chydweithiwr cymwynasgar, a fydd bob amser yn rhoi help llaw mewn argyfwng – ef yw hoff arwr pawb drws nesaf. Boed yn gath yn sownd mewn coeden neu dân yn yr orsaf reilffordd, bydd Sam Dân yno i achub trigolion Pontypandy.

Gweithgareddau difyr eraill yma yn yr Ardd Fotaneg:

  • Ewch i Ganolfan Ysglyfaeth Adar Prydain i ddysgu mwy am yr adar prin sy’n byw yno (wedi’u cynnwys wrth dderbyn yr Ardd);
  • Gwyliwch arddangosfa hedfan ysblennydd am 11.30yb a 2.30yp (£3 y pen) yn cynnwys eryrod a barcutiaid;
  • Archwiliwch y pren hudolus, dwfn, tywyll i ddarganfod ein cerfiadau anhygoel o gymeriadau Gryffalo ar ein Llwybr Gryffalo;
  • Ewch ar antur yn y Tŷ Gwydr Mawr trwy archwilio’r llwybrau troellog i ddarganfod planhigion o bob cwr o’r byd;
  • Darganfyddwch y Tŷ Trofannol ac esgus eich bod yn y jyngl poeth a llaith;
  • Codwch un o’n taflen llwybr natur hynod ddiddorol o’r bwrdd gwybodaeth yn y Tŷ Gwydr Mawr;
  • Chwarae gyda’r gemau anferth ar Lawnt y Mileniwm;
  • Cael hwyl ym maes chwarae plant sydd hyd yn oed gyda gwifren sip mini!

Cofiwch y gallwch ddefnyddio eich tocyn mynediad i ddod yn ôl gymaint o weithiau ag y dymunwch, am saith diwrnod ar ôl eich ymweliad cychwynnol.