Rhyfeddodau Bywyd Gwyllt yn yr Ardd

Iau 30 Mai 2024 3:17yh - 3:17yh Am ddim gyda mynediad

Byddwn yn archwilio lleoliadau tawel Llyn Mawr sydd newydd ei agor, cyn cerdded trwy wahanol gynefinoedd i chwilio am pilipalod, gweision y neidr ac adar.

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 10:30yb ac yn gorffen tua 4yp ger y Stablau.

Am fwy o wybodaeth gweler gwefan Tadorna Bird Tours.